Díjazás

Az ügyvédi munkadíj minden esetben az ügyféllel, az ügy ismeretében történő megállapodás tárgya. Meghatározhatja az ügy összetettsége, vagy tárgyának értéke.
Az ügyvédi munkadíjat mindig előzetesen és pontosan egyeztetjük! Amennyiben egy megbízás tartalma nem változik, úgy a vállalási díj sem változik.

Az ügyvédi munkadíj magába foglalja a legalapvetőbb költségeket. Amennyiben az adott ügyben meghatározóan sok a költség (pl. vidéki tárgyalás), úgy azt az ügyfelünkkel - szintén előre - egyeztetjük.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ügyfelünk a leginkább költségkímélő megoldásban részesüljön.

Az első konzultáció alkalmával az ügy megoldási lehetőségeit körvonalazzuk és az ezzel kapcsolatos várható felmerülő díjakat, költségeket határozzuk meg.
Ennek munkadíja: 20.000 Ft

Az ügyvédi megbízás díja az alábbiak szerint, vagy az alábbiak vegyes alkalmazásával alakulhat ki:

Fix díj: Az adott ügyet egy meghatározott munkadíj ellenében vállaljuk el.
Pl: Szabadalmi ügyek - védjegylajstromozás, Cégbejegyzés, változásbejegyzés.

Százalékban meghatározott munkadíj: Az adott ügy értékének meghatározott százaléka az ügyvédi munkadíj
Pl: ingatlan ügyek: adás - vételi szerződések szerkesztése, ellenjegyzése

Óradíj: Az adott ügyre, ügyfélre szánt, és elvégzett munkaórák alapján számlázzuk ki az ügyvédi munkadíjat.
Minden esetben előre tájékoztatjuk ügyfelünket az ügyre fordított idő várható mértékéről. Az eltöltött munkaórákat teljesítmény kimutatáson rögzítjük, melyet a számlához csatolunk.

Egyedi díjazás: Egyedi díjat állapítunk meg, amennyiben az adott ügy összetettsége, vagy jellege ezt kívánja meg.
Pl: Büntetőügyek - jellemzően gazdasági és vagyonjogi bűncselekmények esetében.

Havi átalány díj: Gazdasági társaságok és vállalkozók folyamatos ügyellátása esetén javasolt egy havi általányt meghatározni, amely komplex, együttesen kialakított feladatellátást foglal magába.

Sikerdíj: Sikerdíjazásos ügyeket viszonylag ritkán vállalunk, akkor is csak az ügyfél kérésére, pl. munkaügyi viták rendezésekor.